Август

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
24.06.2016 № 1178


Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 28 квітня 2016 року № 721

Відповідно до Закону України «Про електроенергетику», Указу Президента України від 10 вересня 2014 року № 715 «Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2016 року № 289 «Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. У пункті 1 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 квітня 2016 року № 721 «Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на II-IV квартали 2016 року»:
1) в абзаці третьому цифри «1280,28» замінити цифрами «1358,83»;
2) в абзаці четвертому цифри «1318,69» замінити цифрами «1490,63».
2. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2016 року.

Скачать документ