Февраль

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
28.12.2017 № 1513

Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2018 рік

Відповідно до статті 15 Закону України «Про електроенергетику» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2016 року № 289, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити на 2018 рік прогнозовану оптову ринкову ціну електричної енергії на рівні 1 561,99 грн за 1 МВт×год (без ПДВ) з розбивкою на квартали:
І квартал – 1 495,46 грн за 1 МВт×год (без ПДВ);
II квартал – 1 586,69 грн за 1 МВт×год (без ПДВ);
ІІІ квартал – 1 586,69 грн за 1 МВт×год (без ПДВ);
IV квартал – 1 586,69 грн за 1 МВт×год (без ПДВ).
2. Ліцензіатам, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, застосовувати цю прогнозовану оптову ринкову ціну при розрахунку роздрібних цін на електричну енергію згідно з Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 504.
3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2018 року.

Голова НКРЕКП                                                     Д.Вовк

Скачать документ